Nyheder, RETSSAGER

Tiltalt for forsøg på kvalificeret vold men blev frifundet

Tiltalt for forsøg på kvalificeret vold men blev frifundet

Advokat Niclas Turan Kandemir repræsenterede en klient, der var tiltalt for forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at have forsøgt at overfalde en person med en kniv. Anklageren påstod den tiltalte idømt en ubetinget fængselsstraf på ikke under 3 måneder.
Retten frifandt den tiltalte i overensstemmelse med den af advokat Niclas Turan Kandemir nedlagte påstand, idet retten ikke fandt det for bevist, at tiltalte havde anvendt en kniv eller havde forsøgt at begå en voldshandling.