Priser

Prisliste pr. den 1. jan 2023.

Priserne er angivet med moms.

ADVOKATRÅDGIVNING:
Rådgivning afregnes på baggrund af medgået tid med følgende timesatser:  
Advokat – til private 2.350 kr.
Advokat – til erhvervsklienter – 2.080 kr. med tillæg af moms 2.600 kr.
STRAFFESAG:
Salær til forsvarsadvokat fastsættes af retten efter gældende takster:
Ved påtaleopgivelse (sagen opgives) – eller frifindelse, Staten betaler Gratis
Hvis du bliver dømt, betaler Staten og opkræver udgifterne hos dig efterfølgende
UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET:
Ved møde i Ungdomskriminalitetsnævnet har du ret til gratis advokatbistand Gratis
UDLÆNDINGERET:
Familiesammenføring (EU-regler eller nationale regler) – ekskl. evt. gebyr 7.500 kr.
Permanent opholdstilladelse – ekskl. evt. gebyr 7.500 kr.
Forlængelse af opholdstilladelse – ekskl. evt. gebyr 6.500 kr.
Klagesager ved Udlændingenævnet – ekskl. evt. gebyr 7.500 kr.
Asyl – Flygtningenævnet, staten betaler Gratis
Inddragelse af opholdstilladelse i Danmark (inddragelsessager) 7.500 kr.
TVANGSFJERNELSE:
Tvangsfjernelsessager i Børne- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og/eller retten Gratis
Overvåget samvær, afbrydelse af samvær eller kontakt mv. Gratis
FAMILIEANSVARSSAG:
Retssag om forældremyndighed, bopæl eller samvær – ved fri proces, Staten betaler Gratis
Retssag om separation eller skilsmisse, ved fri proces, Staten betaler Gratis
Retsmøde om tvangsfuldbyrdelse af samvær, ved fri proces, Staten betaler Gratis
TESTAMENTE:
Udarbejdelse af testamente. 4.500 kr.
Udarbejdelse af testamente i tilknytning til en hushandel. 3.500 kr.
Priserne er ekskl. retsafgift på 300 kr. til notaren  
ÆGTEPAGT:
Udarbejdelse af ægtepagt, inkl. tinglysning. 4.500 kr.
Udarbejdelse af ægtepagt i tilknytning til hushandel, inkl. tinglysning 3.500 kr.
Priserne er ekskl. tinglysningsafgift, kr. 1.850
FREMTIDSFULDMAGT:
Fremtidsfuldmagt inkl. rådgivningsmøde fra 2.500 kr.
Fremtidsfuldmagt – alene ekspedition (simpel og uden rådgivning/tilføjelser) 1.250 kr.
FAST EJENDOM:
Rådgivning og oprettelse af lejekontrakt, privat bolig 5.000 kr.
Udarbejdelse af samejeoverenskomst, fra 4.000 kr.
Udarbejdelse af sælgerpantebreve, ejerpantebreve samt digital tinglysning. 4.000 kr.

Udarbejdelse af skadesløsbreve samt digital tinglysning.

– ved samtidig tinglysning af Skifteattest, tillæg 500 kr.

1.250 kr.
Digital tinglysning pr. ekspedition, fra 1.250 kr.
HUSHANDLER MED EJENDOMSMÆGLER:
Bolighandel – Gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter, rådgivning, bistand til signering af digitalt skøde, gennemgang af refusionsopgørelse og berigtigelse af handlen. (Pris er ekskl. Tinglysningsafgift til retten) 5.900 kr.
I sager hvor advokat skal forestå digital tinglysning og evt. udarbejdelse af refusionsopgørelse tillægges yderligere. 2.500 kr.
HUSHANDLER UDEN EJENDOMSMÆGLER:
Rådgivning, udarbejdelse af købsaftale, fremskaffelse af handlens dokumenter, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning. (Pris er ekskl. Tinglysningsafgift til retten) 10.000 kr.

Overdragelseserklæring mellem ægtefæller ifm. separation/skilsmisse. 

Omfatter rådgivning, udarbejdelse af overdragelseserklæring, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning.

7.000 kr.

 

Familiehandler. Omfatter rådgivning, udarbejdelse af købsaftale, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen, evt. udarbejdelse af gældsbrev (familielån) og digital tinglysning. 9.500 kr.
Alle gebyrer for fremskaffelse af dokumenter, honorar til byggesagkyndig for udarbejdelse af tilstandsrapport mv. betales ud over den faste pris. Det bemærkes, at advokatkontoret alene kan varetage den ene parts interesse i sådanne sager.  
OFFENTLIG RETSHJÆLP:
Såfremt klienten opfylder kriterierne for at modtage offentlig retshjælp, kan bistanden ydes i henhold hertil. Egenbetalingen forbundet hertil kan udgøre op til  1.640 kr.