Pligtige oplysninger

Herunder følger en opsummering af pligtige oplysninger vedr. mit virke som advokat.

Persondatapolitik

1: Dataansvarlig

Advokat Niclas Turan Kandemir er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatfirmaet Kandemir ApS

Albanigade 44
5000 Odense C
Cvr-nr.: 40 44 64 27
Telefon: 60 90 06 06
Mail: ntk@advokatkandemir.dk

2: Indsamling af oplysninger

Jeg indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Du afgiver oplysninger til Advokatfirmaet Kandemir.
  2. Advokatfirmaet Kandemir modtager personoplysninger i en sag fra modparten, offentlig myndighed elle tredjemand (f.eks. politiet).
  3. Advokatfirmaets hjemmeside besøges og benyttes (via cookies).

Se en komplet privatlivspolitik her

Pligtige oplysninger Advokat Kandemir

Hvidvask

Advokatfirmaet Kandemir følger lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Jeg har derfor indberetningspligt, hvis der foreligger mistanke om sager vedr. dette.

Advokatfirmaet er derfor forpligtiget til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger, såsom dit fulde navn, adresse og CPR- eller CVR-nr.

Læs mere om denne forpligtelse i hvidvasklovens kapitel 3.

Forsikringer

Advokatfirmaet Kandemir er dækket af lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Forsikringen er tegnet i HDI-Danmark og dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Kandemir uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Bankoplysninger

Advokatfirmaet Kandemir har klientkonto i Sparkassen Sjælland-Fyn

Kontor nr.: 0828 – 3180565

Mobilpay: 612613

Beskikkelse og medlemskaber

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Jeg er medlem af LFFA: Landsforeningen For Forsvarsadvokater.

God advokatskik

Advokatfirmaet Kandemir overholder alle gældende regler om god advokatskik. For dig betyder dette, at du altid modtager en konkret udarbejdet ordrebekræftelse vedr. din sag, så du har fuld gennemsigtighed om ydelsens varighed og pris.

God advokatskik medfører også, at jeg altid vil gøre mit ypperste for at fremme dine interesser i sagen og udføre ydelsen så hurtigt som muligt. 

Læs mere om god advokatskik.

Medlem af advokatsamfundet

Hvis der er noget, som du er utilfreds med i vores sagsbehandling eller det salær, som vi kræver, vil vi være taknemlig, hvis du informerer os om dette.

Hvis vi mod forventning ikke er i stand til at ændre din utilfredshed til tilfredshed, skal vi gøre opmærksom på, at du kan indgive klage over os.

Klage skal indgives til Advokatnævnet på følgende adresse:

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98., www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.

Klage skal ske inden 1 år efter du har konstateret det forhold, som du vil klage over.

Se evt. om dispensation fra fristen her.

Lad os hjælpe dig

Advokatfirmaet Kandemir er et mindre, men højt specialiseret advokatfirma med kontor i Odense C. Vi yder rådgivning af høj kvalitet inden for straffesag og resthjælp

Albanigade 44. 1. sal
5000 Odense C
Telefon: +45 60 90 06 06
Mobil tlf.: +45 30 60 43 97
Email: info@advokatkandemir.dk
CVR: 43 65 16 33

Åbningstider
Mandag – Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00

Advokatsamfundet
Forsvarsadvokater
Forsvarsadvokat - Niclas Turan Kandemir

BRUG FOR EN ADVOKAT?

Giv os et kald på +45 60 90 06 06 eller udfyld formularen nedenfor – så kontakter vi dig hurtigst muligt.