Nyheder

Pure frifundet for forsøg på mordbrand

Pure frifundet for forsøg på mordbrand

Retten i Svendborg frifandt den 22. december 2016 forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemirs 19-årige klient for forsøg på mordbrand, der sammen med en medgerningsmand var tiltalt for at have sat ild til en ejendom, under sådanne omstændigheder, at de indså, at andres liv udsattes for overhængende fare, idet der befandt sig en person i det tilstødende rum hvor ilden blev påsat.
Anklageren ville have forsvarsadvokat Kandemirs klient i fængsel og udvist af Danmark.
Retten var enig med forsvarsadvokat Kandemir i, at det ikke var bevist, at hans klient var med til ildspåsættelse, hvorfor klient blev pure frifundet.
Krav om erstatning
Forsvarsadvokat Kandemir har nu på vegne af klienten fremsat erstatningskrav mod Statsadvokaten for frihedsberøvelse, idet hans klient har været varetægtsfængslet i lidt over 5 måneder.

Frifindelse og udsigt til erstatning for klient – det bliver ikke bedre!