Nyheder

Pure frifindelse for voldtægt mod ekskæreste, jf. straffelovens § 216, stk. 1

Advokat Niclas Turan Kandemir har været forsvarer for en mand i byretten i Kolding, der var tiltalt for at have begået voldtægt mod sin ekskæreste ved at have fortsat samleje med hende, efter at hun havde tilbagekaldt sit samtykke til samleje. Klient har fra starten nægtet sig skyldig, men byretten dømte min klient til 1 år og 9 måneders fængsel, der tillige indebar simpel vold begået mod ekskæresten. Klient har over for retten erkendt simpel vold.

Efter drøftelser med klient og anbefaling fra forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir er sagen blevet anket til Vestre Landsret. Efter bevisførelsen i sagen var landsretten enig med forsvarsadvokan Niclas Turan Kandemir i, at der skulle ske frifindelse for tiltalen om voldtægt, idet ekskærestens forklaring om voldtægt, dels ikke var underbygget/understøttet af andre omstændigheder, og idet der i øvrigt ikke var det fornødne sikre grundlag for at man kunne dømme klienten for voldtægt.

Resultatet blev herefter pure frifindelse for voldtægt – at det ikke var bevist at samtykke for frivillig samleje blev tilbagetrukket under samlejet. Klient blev herefter alene dømt en mindre straf for vold, som klient havde erkendt over for byretten og landsretten, hvilket resulterede i en mindre betinget dom.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir og klient var meget tilfredse med landsrettens afgørelse, der indebar frifindelse for tiltalen om voldtægt, men tillige frifindelse for at skulle betale kr. 100.000,00 i tort til ekskæresten.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir bemærker særligt følgende:
Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse trådte i kraft i januar 2021. Det betyder kort, at hvis man har samleje med en person, som ikke samtykker heri, er der tale om voldtægt. Det er derfor meget vigtigt, hvis man står i en situation, hvor man er sigtet for voldtægt på grund af manglende samtykke eller tilbagekaldelse af samtykke, at man hurtigst muligt tager kontakt til en forsvarsadvokat allerede forud for en eventuel afhøring hos politiet, idet sagens efterforskning i høj grad kan have en indvirkning på sagens resultat, hvorfor der også skal ske efterforskning i forhold til de faktiske forhold, der styrker den mistænktes/sigtedes ret og muligheder for en frifindelse, hvis man nægter sig skyldig.

Afslutningsvis bemærker advokat Niclas Turan Kandemir, at i voldtægtssager, hvor omdrejningspunktet er, hvorvidt der foreligger et samtykke eller ej, kan det være mindre faktiske forhold eller omstændigheder, der er afgørende for, om en person bliver dømt eller frifundet, som i denne sag. Er du sigtet i en straffesag eller for voldtægt, er du velkommen til at kontakte forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir på tlf. 3060 4397, helt uforpligtende for at drøfte din sag.

April 2024