Nyheder

Pure frifindelse for forsøg på grov vold samt trusler, jf. § 245 og § 266

Klient til forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var sammen med en anden person tiltalt for grov vold, delvis forsøg på vold, herunder trusler mod to personer ved Retten i Esbjerg.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængsel i 4-6 måneder.

Efter bevisførelsen i sagen var retten enig med forsvarsadvokaten i, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for den rejste tiltale, hvorfor der skete frifindelse i sagen. Retten fandt det ikke bevist, at den i sagen anvendte kniv var anvendt til vold eller forsøg på vold, og ligeledes ikke var grundlag for at dømme for trusler i sagen.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var meget tilfreds med, at klient blev frifundet og at Statskassen betaler sagens omkostninger.
Odense
Maj 2023