ADVOKATRÅDGIVNING, FAMILIEADVOKAT, Nyheder, PRIVATRÅDGIVNING

Familiesammenført klient fik opholdstilladelse

Familiesammenført klient fik opholdstilladelse
En klient, der var blevet familiesammenført, henvendte sig på advokatkontoret, idet parterne nu havde ophævet samlivet, hvorefter grundlaget for hans opholdstilladelse var bortfaldet.
Klienten stod til at skulle forlade landet, men klienten fik som følge af advokatfuldmægtig Niclas Turan Kandemir bistand, igen fik lovligt ophold i Danmark, men efter en anden bestemmelse i udlændingeloven. – Læs mere om familiesammenføring.