Nyheder

International narkosag

International narkosag – 1 år og 8 måneders fængsling for indsmugling af 230 kg hash til Danmark

I en narkosag, der omhandlede indsmugling af hash til Danmark, blev der rejst tiltale for blandt andet indsmugling af hash på ca. 320 kg, hvor anklageren påstod fængselsstraf i mellem 3 og 3 ½ år mod 3 personer, der var tiltalt i sagen.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir, der repræsenterede én af de tiltalte, der var ægtefælle til en anden tiltalt i sagen, har overbevist byretten om, at hans klient kun har haft en underordnet rolle i sagen, hvilket afspejler sig ved straffastsættelsen, idet forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemirs klient alene blev idømt 1 år og 8 måneder, mod at de to øvrige tiltalte blev idømt 2 ½ år i fængsel. Dette til trods for, at Anklagemyndigheden nedlagde en strafpåstand om 3 – 3 ½ år.

Forsvarsadvokat Kandemir og hans klient var meget tilfreds med udfaldet og modtog dommen.