ERHVERVSRÅDGIVNING, Nyheder

Frifindelse og nedsættelse af bøde i en sag om ulovligt arbejdskraft

Frifindelse og nedsættelse af bøde i en sag om ulovligt arbejdskraft

Efter en aktion hvor Skat og politi arbejdede sammen om anvendelse af ulovlig arbejdskraft og sort arbejde, blev der rejst tiltale mod to personer for at have beskæftiget en udenlandsk statsborger, der ikke havde lovlig arbejds- og opholdstilladelse.
Advokatfirmaet bistod de tiltalte under efterforskningen og i Retten, hvilket resulterede i, at den ene af personerne blev frifundet, mens den anden fik halveret bøden i forhold til det som anklagemyndigheden påstod.