Nyheder

Frifindelse for psykisk vold mod datter og frifindelse mod udvisning – Straffeloven § 243

Advokat Niclas Turan kandemir har været forsvarer for en mand i Vestre Landsret, der var tiltalt for at have udøvet psykisk vold mod sin datter på 15 år, i over en periode på over et år ved gentagne handlinger, herunder nedgør, ydmyger, krænker, truer og isoler hende.

Statsadvokaten (anklagemyndigheden) har nedlagt påstand om fængselsstraf i 9 måneder og udvisning af Danmark. Landsretten frifandt faren, idet landsretten var enige med forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir om, at der ikke var ført bevis for farens skyld om, at han har udøvet psykisk vold og på utilbørlig måde skulle have kontrolleret datteren eller udøvet negativt socialt kontrol med datteren.

Forsvarsadvokaten og klient var naturligvis meget tilfreds med frifindelsen – og at staten betaler sagsomkostningerne.

Psykisk vold i straffelovens § 243 er en forholdsvis ny bestemmelse i straffeloven, den trådte i kraft 1. april 2019, hvorfor der er meget fokus på afgrænsningen af loven, om hvornår der reelt er tale om psykisk vold overfor børn, ægtefælle, kæreste eller andre der har adgang til husstanden. Er du sigtet eller tiltalt for at psykisk vold, anbefaler forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir, at der hurtigt tages kontakt til ham, for at vurdere om han også kan hjælpe dig i din sag.