Nyheder

Frifindelse for forsætlig brandstiftelse mod en kommunal institution, jf. § 181

Retten i Odense frifandt en ung mand, som på gerningstidspunktet var under 18 år, og i forening med andre tiltalte var tiltalt for at have begået brandstiftelse mod en kommunal institution ved bevidst at have antændt ild til en række genstande, der medførte brand på selve bygningen.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir gjorde under sagen gældende, at der ikke var tale om forsætlig (bevidst) ildspåsættelse på genstande med henblik på brandstiftelse mod institutionen, men at der alene var tale om uagtsomhed, idet klient og de øvrige tiltalte har forklaret om, at de alene havde til hensigt at brænde få genstande, og at branden skulle være isoleret til genstandene og ikke institutionen.

Kommunen havde under sagen nedlagt et erstatningskrav på ca. kr. 370.000,00. Dette erstatningskrav blev ligeledes afvist af forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir Retten var enig med forsvarsadvokaterne, herunder forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir, om, at sagen ikke kunne henføres under forsætlig ildspåsættelse, jf. § 181, men skulle henføres til straffelovens § 182, der omhandler ildspåsættelse ved uagtsomhed.

Retten idømte derfor klienten alene 20 dagbøder á kr. 500,00, og det af kommunen nedlagte erstatningskrav blev udskilt til civilt søgsmål. Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir og klient var meget tilfreds med sagens udfald, idet sagen alene blev afsluttet med 20 dagbøder á kr. 500,00.

Odense
September 2023