Nyheder, PRIVATRÅDGIVNING, RETSHJÆLP, RETSSAGER

Erstatning for strafprocessuelle tvangsindgreb

Erstatning for strafprocessuelle tvangsindgreb
I en straffesag anholdt og sigtede politiet 11 udenlandske statsborgere for overtrædelse af straffeloven. Politiet opgav efterfølgende påtalen og løslod alle de anholdte.
Advokatfuldmægtig Niclas Turan Kandemir hjalp herefter de pågældende med at få erstatning for uberettiget frihedsberøvelse og de tvangsprocessuelle indgreb de havde været udsat for.