ADVOKATRÅDGIVNING, FAMILIEADVOKAT, Nyheder, PRIVATRÅDGIVNING

Ægtefælle blev familiesammenført

Ægtefælle blev familiesammenført
Udlændingestyrelsen havde meddelt afslag på ansøgning om familiesammenføring, med den begrundelse, at den herboende ægtefælle ikke opfyldte betingelserne for permanent opholdstilladelse, idet man ikke fandt at ægtefællen i Danmark opfyldte sprogkravene.

Sprogkravene var opfyldt
Advokatfuldmægtig Niclas Turan Kandemir gennemgik sagen og konstaterede, at Udlændingestyrelsen havde begået en sagsbehandlingsfejl.
Således fandt Udlændingestyrelsen ikke, at ægtefællen opfyldte sprogkravene, selvom ægtefællen havde taget folkeskolens afgangseksamen i bl.a. dansk. Herudover konstaterede Niclas Turan Kandemir, at den herboende ægtefælle ikke alene opfyldte Dansk 1, men også havde bestået prøve i Dansk 2, hvilket Udlændingestyrelsen ikke havde forholdt sig til.

Udlændingenævnet ændrede afgørelsen
Efter at Udlændingestyrelsens afgørelse blev påklaget til Udlændingenævnet, blev afgørelsen ændret, hvorefter ægtefællerne blev meddelt familiesammenføring.